REGISTRATIE 


Niet registratie maar notificatie van voedingssupplementen, immers registratie geldt alleen voor geneesmiddelen.

De EC heeft bepaald dat voedingssupplementen conform Directive 2002/46 art.10  genotificeerd kunnen worden, echter dat EU lidstaten zelf mogen bepalen wat de notificatie inhoudt dan wel of er zelfs helemaal geen notificatie (meldingsplicht + controle toelaatbaarheid ingrediŽnten en label tekst, per EU land verschillend) vůůr de introductie op de markt, wordt ingesteld.

Nederland en enkele andere EU lidstaten vereisen momenteel - 2023- geen notificatie.(zie opmerking hieronder) 
In deze landen zijn de importeurs en disitributeurs geheel zelf verantwoordelijk dat de producten, de ingrediŽnten en de etikettering en uw bedrijfsvoering aan alle Europese + nationale wetten voldoen.

Daartoe is het nodig alle wettelijke aspecten, die op het product van toepassing zijn met betrekking tot de Novel Food wetgeving, toegelaten- en niet toegelaten vitamine- en mineraalverbindingen/ botanicals, dagdosis vitamines/mineralen, etikettering, voedings- gezondheidsclaims, HACCP en claims in marketing en/of webshop verkoop, in detail te bestuderen/te kennen en toe te passen.

Is al deze kennis niet aanwezig dan is het nodig een ervaren consultant op dit gebied vooraf te raadplegen
om te voorkomen dat na de introductie van uw product (waarmee veel werk, inspanning en  investeringen gepaard gaan) door de Nederlande Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) achteraf wordt opgetreden tegen uw bedrijf / uw producten.

 

Nederland overweegt mogelijkheid van notificatieplicht voedingssupplementen
Nederland kent op dit moment geen wettelijke verplichting om voedingssupplementen vůůr het op de markt brengen te melden aan de overheid en aan te tonen dat het product aan de wettelijke eisen voldoet. In de meeste andere EU landen is dit wel het geval. In de Europese wetgeving voor Voedingssupplementen (EC 2004/24) wordt vermeld dat lidstaten vrij zijn een notificatieplicht in te stellen. Nederland had destijds in 2004 besloten dat niet te doen, maar overweegt dit nu alsnog in te voeren vanwege het feit dat er on-line veel nieuwe producten op de markt komen die moeilijker achteraf controleerbaar zijn en het feit dat de wettelijke status en de veiligheid van sommige supplementen discutabel zijn. Ook krijgt het Lareb regelmatig klachten van gebruikers van voedingssupplementen. Bij een notificatieplicht vooraf moet het bedrijf de veiligheid - novel food situatie aan kunnen tonen en ook dat het product aan alle wettelijke eisen voldoet, een dossier zal moeten worden ingediend met ook de labeltekst. NVWA gaat de mogelijkheid van notificatie uitwerken en bespreken met de branche. En ook wat de eisen voor het notificatiedossier zullen zijn. Tot eind 2023 heeft NVWA nog geen besluit hierin genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

.........