REGISTRATIE 


Registratie van voedingssupplementen is in de gehele EU niet mogelijk.

De EC heeft bepaald dat voedingssupplementen conform EU directive 2002/46 art.10  genotificeerd kunnen worden, echter dat EU lidstaten zelf mogen bepalen wat de notificatie inhoudt dan wel of er zelfs helemaal geen notificatie (meldingsplicht + controle toelaatbaarheid ingrediënten en label tekst, per EU land verschillend) vóór de introductie op de markt, wordt ingesteld.

Nederland, de UK en enkele andere EU lidstaten vereisen geen notificatie.
In deze landen zijn de importeurs en disitributeurs geheel zelf verantwoordelijk dat de producten, de ingrediënten en de etikettering en uw bedrijfsvoering aan alle Europese + nationale wetten voldoen.

Daartoe is het nodig alle wettelijke aspecten, die op het product van toepassing zijn met betrekking tot de Novel Food wetgeving, toegelaten- en niet toegelaten vitamine- en mineraalverbindingen/ botanicals, dagdosis vitamines/mineralen, etikettering, voedings- gezondheidsclaims, HACCP en claims in marketing en/of webshop verkoop, in detail te bestuderen/te kennen en toe te passen.

Is al deze kennis niet aanwezig dan is het nodig een ervaren consultant op dit gebied vooraf te raadplegen
om te voorkomen dat na de introductie van uw product (waarmee veel werk, inspanning en alle andere investeringen gepaard gaan) door de Nederlande Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) wordt opgetreden tegen uw bedrijf / uw producten.

Zie hiervoor Consultancy en Contact pagina.