DATABASES
 

Rivendell Database
*Wettelijke – en veiligheidsaspecten grondstoffen voedingssupplementen*

Rivendell heeft in de afgelopen 25 jaar een complete alfabetische database gemaakt met een totaaloverzicht van alle wettelijke - en veiligheidsaspecten die in officiële publicaties in de EU zijn verschenen (EU-wetgeving door de Europese Commissie, wetenschappelijke opinies van de EFSA), in Nederland (NVWA, VWS), in andere EU-landen (vooral België, Italië, Frankrijk), Nutra-Ingredients, Rivendell, etc. De database bestaat uit 12 Word-documenten (zodat u het zelf steeds weer kunt aanvullen om te actualiseren) met elk 25 tot ruim 100 pagina’s, incl. vele links. Het betreft meer dan 1000 grondstoffen (nutriënten, botanicals, extracten).
Deze database is tot nu toe up-to-date gehouden en wekelijks uitgebreid o.a. aan de hand van alle bovengenoemde bronnen en ook bij vragen die naar voren kwamen bij het advieswerk van Rivendell. De database geeft een snel overzicht van wat er van een grondstof tot nu toe bekend is en maakt het beoordelen van veiligheidsaspecten, kwaliteitsaspecten en Novel Food issues makkelijker. Het geeft de mogelijkheid voor nieuwe bedrijven en nieuwe medewerkers om snel en makkelijk te kunnen beschikken over veel knowhow op hoog niveau en kan aangeschaft worden. Alleen supplementenbedrijven kunnen de database aanschaffen, met als voorwaarde o.a. dat de database alleen binnen het eigen bedrijf in voedingssupplementen wordt gebruikt.


Keuringsraad database
*Voorbeeldbewoordingen gezondheidsclaim/-aanprijzing*

De database van de Keuringsraaad is hier beschikbaar, waarin in detail wordt aangegeven hoe de brancheorganisaties NPN, Neprofarm samen met de Keuringsraad KAG voorstellen met welke omschrijvingen aan de wet kan worden voldaan. Zij is indicatief, echter niet limitatief, er zijn meer mogelijkheden binnen de wettelijke kaders, mits de betekenis zoals de gezondheidsclaim wordt omschreven overeenkomt met de bewoording van de toegestane claim uit de Europese Verordening en gepubliceerd op de website van de EU. Rivendell kan u helpen meer innovatieve mogelijkheden binnen de wet te zoeken. Naast de normenset die gebaseerd is op toegelaten en afgewezen claims zijn nog claims on hold, hetgeen betekent dat de claims zoals vermeld in de ingediende dossiers (dat is een voorwaarde) volgens nationale bepalingen ( in Nederland de KAG-lijst) nog mogen totdat de EC een definitieve beslissing over deze dossiers publiceert. Zie website Keuringsraad.
On hold staan op dit moment dossiers voor botanicals /kruiden. In feite mogen daardoor alleen die claims voor botanicals die on hold staan. Zo staat Cranberry NIET op de on hold lijst. Daarom is het verstandig de on hold lijst te controleren als een claim op een verpakking of in reclame alleen op een kruid is gebaseerd. Let dan ook op de dosering.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

........................

......

...