CONSULTANCY

 

Voorwaarden Dienstverlening Rivendell
Rivendell stelt wettelijke adviezen op die gegeven worden na vele jaren ervaring betreffende wettelijke aspecten van voedingssupplementen, die grotendeels op Europese-, maar ook op Nederlandse wetten en normen zijn gebaseerd.
Echter er zijn ook gebieden waar de wetgeving nog niet helemaal zwart-wit is, waar de dagelijkse praktijk in de markt de wettelijke mogelijkheden bepaalt.
Rivendell geeft het advies welke wetgeving en/of dagelijkse praktijk in Nederland op het moment van advisering van toepassing zijn.
In de rapportage zal Rivendell waar nodig vermelden waar de onzekerheden en risico's liggen.
Door nieuwe wetgeving of nieuwe normen vanuit de EU of NVWA kan de praktijk en de normen wijzigen, meestal wordt het dan strenger.
Uiteindelijk zal de opdrachtgever mede op basis van het advies van Rivendell besluiten nemen. Hierin is de opdrachtgever geheel vrij, maar ook geheel verantwoordelijk voor zijn/haar beslissingen op basis van het advies en natuurlijk ook geheel verantwoordelijk voor de implementatie.
Daarnaast zal de opdrachtgever steeds de wettelijke ontwikkelingen in de branche dienen te monitoren om op tijd te kunnen anticiperen op komende of direct actuele veranderingen.
 

Rivendell Consultancy werkt op de volgende manieren:

 1. HACCP voor importeurs, distributeurs en voor webshops
  Elk bedrijf dat supplementen op de markt brengt onder eigen naam moet conform HACCP de veiligheid zeker stellen. Rivendell heeft de afgelopen jaren veel bedrijven geadviseerd bij zeer specialistische HACCP aspecten zoals import uit China, India, kruidenextracten, nieuwe ingrediënten en ook bij ernstige problemen met NVWA en deze bedrijven bijgestaan tijdens NVWA inspecties.

  Rivendell beschikt over een compleet en up-to-date HACCP-systeem van documenten en procedures waarmee bedrijven, met behulp van duidelijke aanwijzingen en handleiding, zelf alle noodzakelijke HACCP-procedures kunnen verrichten.
  Dit HACCP-systeem is met name geschikt voor bedrijven, zoals webshops en marketing bedrijven, die veel voedingssupplementen door derden laten produceren in de EU dan wel importeren.
  Bedrijven kunnen het gehele HACCP systeem, bestaande uit een handleiding en alle benodigde procedures (o.a. klachten, recall procedure) en documenten (zoals GIRA ingrediënten voedingssupplementen). Documenten en procedures kunnen apart worden aangeschafd.

  Afhankelijk van uw type bedrijf kan Rivendell helpen te voldoen aan de HACCP eisen en zal er een passend voorstel worden gedaan.
   
 2. Projectbenadering van specifieke vraagstukken.
  Voor vragen per product of productgroep betreffende de volgende wettelijke aspecten:
  - mag het product wel in de  Nederland op de markt gebracht worden als voedingssupplement / kruidenpreparaat qua ingrediënten, dagdosering, Novel Food risico's, wel of niet toegestane ingrediënten / planten. Moet de dagdosering van sommige ingrediënten aangepast worden om toch te mogen of een claim mogelijk te maken?
  - aan welke eisen moet de verpakkingstekst voor Nederland voldoen?
  - wat zijn de toegestane gezondheidsclaims, kan de formule eenvoudig verbeterd worden zodat meer claims mogelijk zijn?
  Rivendell zal een offerte en planning maken vooraf, ook welke informatie over de producten daartoe noodzakelijk is.

 3. Database wettelijke – en veiligheidsaspecten grondstoffen voedingssupplementen.
  Rivendell heeft in de afgelopen 25 jaar een complete alfabetische database gemaakt met een totaaloverzicht van alle wettelijke - en veiligheidsaspecten die in officiële publicaties in de EU zijn verschenen (EU-wetgeving door de Europese Commissie, wetenschappelijke opinies van de EFSA), in Nederland (NVWA, Waar&Wet,VWS), in andere EU-landen (vooral België, Italië, Frankrijk), Nutra-Ingredients, Rivendell, etc. De database omvat alle gangbare ingrediënten (enkele duizenden) met per ingrediënt de wettelijke aspecten en veel links.
  Deze database is up-to-date  en wordt dagelijks uitgebreid o.a. aan de hand van alle bovengenoemde bronnen en ook bij vragen die naar voren kwamen bij het advieswerk van Rivendell.
  De database kan aangeschaft worden, want deze geeft een snel overzicht van wat er van een grondstof tot nu toe bekend is en maakt het beoordelen van veiligheidsaspecten, kwaliteitsaspecten en Novel Food issues makkelijker. Het geeft de mogelijkheid voor nieuwe bedrijven en nieuwe medewerkers om snel en makkelijk te kunnen beschikken over veel knowhow op hoog niveau.
  Alleen supplementen bedrijven kunnen deze database aanschaffen.

 

 

...............

...

.........

...