CONSULTANCY


Rivendell Consultancy werkt op de volgende manieren:

 1. Projectbenadering van specifieke vraagstukken.
  Voor vragen per product of productgroep betreffende de volgende wettelijke aspecten:
  - mag het product wel in de EU / Nederland op de markt gebracht worden als voedingssupplement / kruidenpreparaat qua ingrediënten, dagdosering, Novel Food risico's, wel of niet toegestane ingrediënten / planten. Moet de dagdosering van sommige ingrediënten aangepast worden om toch te mogen of een claim mogelijk te maken?.
  - aan welke eisen moet de verpakkingstekst voor Nederland voldoen
  - wat zijn de toegestane gezondheidsclaims, kan de formule eenvoudig verbeterd worden zodat meer claims mogelijk zijn
  Rivendell geeft vooraf een offerte met projectbeschrijving, timing en kosten (min. € 250,- ex btw) .
  Zendt de vraag die u heeft per email met alle details van het product (zo nodig met bijlagen); alleen dan kan een offerte gemaakt worden. Indien gewenst ondertekenen wij een geheimhoudingsverklaring (NDA).

   
 2. HACCP systeem voor distributeurs en voor webshops
  Elk bedrijf dat supplementen op de markt brengt onder eigen naam moet conform HACCP de veiligheid zeker stellen. Het HACCP-systeem van Rivendell voor distributeurs met producten onder eigen merk bestaat uit een handleiding, diverse procedures en andere documenten, dat alle veiligheidsaspecten voor gangbare ingrediënten (complete GevarenIdentificatie- & RisicoAnalyse (GIRA)) in voedingssupplementen omvat. Het is opgebouwd middels jarenlange ervaring met supplementenbedrijven die een HACCP-systeem nodig hadden en door de NVWA op deze wettelijke eis werden gewezen.
  Dit basissysteem is geschikt voor distributiebedrijven (niet voor productiebedrijven) en gaat uit van inkoop/distributie van producten met gangbare ingrediënten binnen de EU bij HACCP gecertificeerde productiebedrijven. Het is een doe-het-zelf-systeem: met de handleiding en procedures kunnen alle nodige procedures zelf worden uitgevoerd, dat kost in het begin enkele uren per week, daarna wat minder, afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe producten en de complexiteit van uw bedrijf en de producten. Meestal is dit basissysteem voldoende, het kost €  1000,-- ex BTW; € 1250 indien ook producten van buiten de EU. In de kosten van de handleiding is inbegrepen één uur consultancy betr. vragen/problemen, die bij de implementatie naar voren komen.
  Indien er ook producten/ingrediënten buiten de EU betrokken worden, dan wel deels niet gangbaar zijn (nieuwe extracten, zelden gebruikte ingrediënten, zeer hoge niet gebruikelijke dosis, nieuwe combinaties en doelgroepen) dan zijn er extra procedures en documenten nodig om aan HACCP te voldoen. Rivendell zal op basis van de situatie aangeven welke extra documenten en procedures dan nodig zijn en wat de extra kosten daarvoor zullen zijn.
  Ook kan Rivendell in de aanvangsfase belangrijke HACCP-aspecten op projectbasis uitvoeren ( bv. de gevarenanalyse van uw producten, CCP's en ABM's/SBM's bepalen) als een opstart. Echter in principe is het de bedoeling dat iemand uit uw bedrijf met het HACCP-systeem dagelijks gaat werken. Dat is directer en goedkoper. Iedereen met werkelijke inhoudelijke belangstelling voor voedingssupplementen kan met het HACCP-systeem van Rivendell (zo nodig met wat extra hulp + documenten/procedures) aan de geldende wetten voldoen. 
  Webshops hebben ook de verplichting middels HACCP bij te dragen aan de veiligheid van de producten, echter daar zij alleen producten op naam van andere bedrijven distribueren / verzenden naar hun klanten kan het HACCP systeem eenvoudiger zijn. Kosten zijn dan € 500,--.
  Zowel voor marketingbedrijven als webshops is het HACCP systeem een praktische manier en goedkope manier om alle wettelijke HACCP-aspecten van voedingssupplementen / gezondheidsproducten zelf uit te voeren en snel over een goed systeem en veel extra noodzakelijke kennis/know-how te beschikken.
  Veel bedrijven implementeren jaarlijks ons HACCP systeem en kunnen daarmee aan de wettelijke eisen voldoen, zo blijkt steeds bij de eerstvolgende inspectie door NVWA.
   
 3. Andere landen in de EU.
  Rivendell heeft contact met een groot netwerk van collega-specialisten uit binnen- en buitenland (EU landen) en kan op deze wijze voor een brede service zorgdragen. Dit is van belang omdat in elk EU-land de Europese wetten anders geïmplementeerd en geïnterpreteerd worden en er ook nog nationale regels gelden voor voedingssupplementen / gezondheidsproducten / kruidenpreparaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

...